Patient information translations - Lithuanian

RCoA atsakomybės už pacientams skirtą informaciją ribojimo pareiškimas

Prašome atkreipti dėmesį, kad šios priemonės yra parengtos tik bendro pobūdžio informacijos pacientams tikslu (ir negali būti naudojamos jokiu komerciniu ar verslo tikslu). Šiuose informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija nėra individuali rekomendacija (medicininiais ar kitais klausimais), kuria turėtumėte vadovautis. Prieš imdamiesi tolesnių veiksmų ar susilaikydami nuo jų dėl šiame informaciniame lapelyje pateiktos informacijos, turite pasiklausti medicinos darbuotojo ar specialisto. Jeigu turite klausimų, susijusių su kuria nors medicinine procedūra (įskaitant Jūsų anesteziją), turėtumėte susisiekti su savo gydytoju arba kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Nors ir dedame pastangas užtikrinti šiose priemonėse pateikiamos informacijos tikslumą, neteikiame tiesioginių ar netiesioginių patvirtinimų, patikinimų ar garantijų, kad ši informacija yra tiksli, išsami ir atnaujinta. Jokiu būdu nevengiame ir neribojame savo atsakomybės ir žalos atlyginimo Jums, kurie priklauso pagal įstatymus.