Patient information translations - Ukrainian

Застереження щодо інформації для пацієнта від RCoA

Будь ласка, зверніть увагу на те, що ці ресурси приготовані для того, щоб надати пацієнтам лише загальну інформацію (і не повинні використовуватись з комерційною або підприємницькою метою). Інформація, яку містять у собі ці брошури, не повинна порівнюватися з рекомендацією (медичною або іншою), на яку вам необхідно покладатися. Вам необхідно отримати консультацію від професіонала або фахівця до того, як вживати заходи або утримуватися від будь-яких заходів, на основі інформації, яку містить ця брошура. Якщо у вас виникли запитання щодо будь-яких хірургічних втручань (зокрема щодо вашого анестезувального засобу), вам необхідно звернутися до вашого лікаря або іншого кваліфікованого медичного працівника.

Хоча ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб забезпечити точність інформації в цих ресурсах, ми не робимо жодних заяв, гарантій чи запевнень, явних чи непрямих, що інформація є точною, повною чи актуальною. Ми жодним чином не виключаємо та не обмежуємо нашу відповідальність перед вами, якщо б вона була у рамках визначених незаконом.