Patient information translations - Lithuanian

Vietinė nejautra akies operacijai

Local anaesthesia for your eye operation

Jūsų anestezija operacijai

Your anaesthetic for major surgery

Meškutis Risas ir anestezija

Rees Bear has an anaesthetic

Anestezija širdies operacijai

Your anaesthetic for heart surgery

Pasiruošimas operacijai Stipresnis, geresnis, greitesnis

Fitter Better Sooner - preparing for surgery

Operacija su anestezija

Having an operation with anaesthesia - An easy read booklet

Jūsų anestezijai kraujagyslių operacijai

Your anaesthetic for vascular surgery

Epidurinė anestezija prieš operaciją ir po jos

Epidural anaesthesia during and after surgery 

RCoA atsakomybės už pacientams skirtą informaciją ribojimo pareiškimas

Prašome atkreipti dėmesį, kad šios priemonės yra parengtos tik bendro pobūdžio informacijos pacientams tikslu (ir negali būti naudojamos jokiu komerciniu ar verslo tikslu). Šiuose informaciniuose lapeliuose pateikiama informacija nėra individuali rekomendacija (medicininiais ar kitais klausimais), kuria turėtumėte vadovautis. Prieš imdamiesi tolesnių veiksmų ar susilaikydami nuo jų dėl šiame informaciniame lapelyje pateiktos informacijos, turite pasiklausti medicinos darbuotojo ar specialisto. Jeigu turite klausimų, susijusių su kuria nors medicinine procedūra (įskaitant Jūsų anesteziją), turėtumėte susisiekti su savo gydytoju arba kitu kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Nors ir dedame pastangas užtikrinti šiose priemonėse pateikiamos informacijos tikslumą, neteikiame tiesioginių ar netiesioginių patvirtinimų, patikinimų ar garantijų, kad ši informacija yra tiksli, išsami ir atnaujinta. Jokiu būdu nevengiame ir neribojame savo atsakomybės ir žalos atlyginimo Jums, kurie priklauso pagal įstatymus.