Patient information translations - Slovenian

Lokalna anestezija pri operaciji očesa

Local anaesthesia for your eye operation

Neželeni učinki in tveganja pri anesteziji

Common events and risks in anaesthesia

Vaš anestetik pri zahtevnejši operaciji

Your anaesthetic for major surgery

Medvedek Rok dobi anestezijo

Rees Bear has an anaesthetic

Vaš anestetik pri operaciji srca

Your anaesthetic for heart surgery 

Izjava o omejitvi odgovornosti v zvezi z informacijami za paciente na RCoA

Prosimo, upoštevajte, da so bila ta gradiva pripravljena za podajanje le osnovnih informacij pacientom (in se jih ne sme uporabljati v komercialne ali poslovne namene). Informacije v teh zloženkah niso mišljene kot nasvet (bodisi medicinski ali drug), na katerega se lahko zanesete. Preden začnete izvajati ukrepe na podlagi informacij v zloženki oziroma se teh ukrepov vzdržite, morate pridobiti nasvet strokovnjaka ali specialista. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z medicinskim postopkom (vključno z vašim anestetikom), kontaktirajte svojega zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca.

Čeprav poskušamo zagotoviti točnost informacij v teh gradivih, ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali garancij, bodisi izrecnih ali implicitnih, da so informacije točne, popolne in aktualne. Na noben način ne izključujemo ali omejujemo naše odgovornosti do vas, kjer je to nezakonito.