Patient information translations - Polish

Zastrzeżenie prawne do ulotki RCoA

Należy pamiętać, że materiały te zostały przygotowane wyłącznie w celu dostarczania pacjentom ogólnych informacji (i że nie wolno ich wykorzystywać do celów komercyjnych ani biznesowych). Informacje zawarte w tych ulotkach nie mają stanowić porady (medycznej ani żadnej innej), na której można polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w tej ulotce, należy zgłosić się po profesjonalną lub specjalistyczną poradę. W razie pytań związanych z jakimkolwiek zabiegiem medycznym (łącznie ze znieczuleniem) należy skontaktować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Pomimo dokładania wszelkich starań, żeby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w niniejszych materiałach, nie składamy żadnych oświadczeń, poręczeń ani gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, że informacje te są dokładne, kompletne i aktualne. W żaden sposób nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec pacjentów w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem.